Kan D-vitamin mangler være årsak til over 9.300 årlige dødsfall i Norge?

Av Howard Fritzson Widding
– oppdatert 5. Januar 2022

Forskning kan tyde på at så mange som 9.300 mennesker dør årlig, og der D-vitamin mangler har en nøkkelrolle. Covid vil så være inkludert, og det er derav kvakksalveri av verste skuffe å benytte de tiltak man har valgt, om problemet egentlig er D-vitamin mangler, og som ser ut til å ta over 20 ganger flere liv enn Covid.

Tallet 9.300 utgjør ca. 23% av alle dødsfall i landet. Siden 2006 da Helsedirektoratets “Nasjonalt råd for ernæring” med fokus på D-vitamin mangler ble utgitt, vil tallet nå nærme seg 140.000 dødsfall, UTEN at tiltaksplaner er realisert. Hva dette har kostet i unødige sykehus opphold og menneskelige lidelser overlater jeg til andre å vurdere, men dette er pent sagt alvorlig, og må selvsagt gjøres noe med.

Allerede fra starten av «pandemien», sto det klart at her var det noe som ikke stemte. Det man engang betraktet som legevitenskap, var plutselig ikke gangbar vare lengere, her måtte man starte fra blanke ark, og tillate de mest bestialske eksperimenter både økonomisk, sosialt, og helsemessig på en gang.
Bare for noen dager siden hørte vi Espen Nakstad uttale at her må vi tenke nytt….hva med å benytte eksisterende kompetanse som ikke er benyttet til dato spør jeg?

Ettersom tiden har gått, har det stått mer og mer klart at ingenting av det vi har sett, har til hensikt å beskytte folkehelsen, tvert om, men denne gangen skal jeg avstå fra å gå inn på hva som er den egentlige agenda bak det hele, og nøye meg med det rent medisinfaglige, og hva vitenskap kan fortelle oss om tema.

Alle som har fulgt med, har observert at de som rammes av «covid», som oftest er over 60 år, og med en rekke underliggende sykdommer. En annen gruppe som rammes kraftig, er innvandrere med mørk hud.
For Oslo representerer innvandrere hele 2/3 deler av de som legges inn på sykehus siden starten.

Det de har til felles er gamle nyheter, det er D-vitamin mangler, men IKKE ETT eneste ord har kommet fra «offisielt hold» om D-vitamin, og at vi som bor i Norden, SKAL ta kosttilskudd om vinteren (September til og med April).  Er man lite ute i sollyset om sommeren, går med tøy som tildekker det meste av kroppen, er overvektig, over 65 år, eller har mørk hud, må kosttilskudd benyttes HELE året.

Da FHI ble spurt om de ville anbefale D-vitamin tilskudd, var svaret NEI, (januar 2020), og begrunnet det med at folk med ett variert og sundt kosthold ikke har det behovet.

Det passer veldig dårlig med hva vitenskapen på dette området har fortalt oss, da det i Danmark i 2014, ble konstatert, at befolkningens D-vitamin opptak og produksjon, består av 80% sollys i sommer månedene, mens kosten bare tilfører 20%.

«Den almindelige dansker får 1/5 af sit behov for D-vitamin dækket via kosten og 4/5 via sollys. D-vitamin dannes i huden. Den mængde sollys, der er tilstrækkelig til at dække vitamin D behovet, svarer til 5-30 minutters sollys på arme, hals og hoved nogle gange ugentligt i sommerhalvåret. I perioden fra oktober til marts står solen så lavt på himlen, at den ikke giver lys nok til at sætte gang i hudens D-vitaminproduktion. Derfor er kosten og eventuelt D-vitamin-supplement særlig vigtig som D-vitaminkilde i vinterhalvåret.” 

Du skal derav ha ett pent sagt «spesielt kosthold» for å oppnå tilstrekkelig D-vitamin nivå uten solen, og i vintermånedene er IKKE sollyset tilgjengelig, der deler av Norge rent faktisk har «mørketid» der solen ikke er over horisont på flere måneder som oppe i Tromsø som nå har «smitte rekord».
Der er solen under horisont fra 21 november til 21 Januar hver eneste vinter.

Det betyr, at «folk flest», selv med ett sundt og variert kosthold, IKKE kan komme utenom behovet for å ta D-vitamin tilskudd fra september til og med april, men det ville altså IKKE FHI anbefale. Dog har typisk MSM media laget en overskrift som ikke riktig holder vann, for i samme artikkelen kan vi lese:

«Men FHI anbefaler alle å følge nasjonale anbefalinger om vitamin D, som er et tilskudd på 10 mikrogram per dag, som tilsvarer en spiseskje tran.»

Men er dette rådet kommunisert KLART OG TYDELIG i de 20 måneder som er passert? Svaret er definitivt NEI, og da spør jeg hvorfor? Jeg lar det også stå som ett åpent spørsmål om denne anbefalte mengden er tilstrekkelig, for lite tyder på det.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/01/14/lite-vitamin-d-gjor-mange-sykere-men-fhi-vil-ikke-ga-ut-med-rad/


ER DET SOMMERVÆRET SOM AVGJØR HVORDAN INFLUENSASESONGEN BLIR?

Den verste influensa sesongen på mange år var vinteren 2017/2018 der FHI opplyser at der var 142.093 «tilfeller», ca. 7.600 sykehus innleggelser, og ca. 1.700 døde, mens UIO opplyser 2.120 døde den vinteren.

https://www.fhi.no/nyheter/2018/rekordmange-influensasyke/

Der er flere varianter av influensa virus, så man skulle jo her tro at det må ha vært en av «de verste» som herjet landet den vinteren, men det var stikk motsatt. Det var B-Yamagata som var dominerende, ett virus man hevder store deler av befolkningen er immune mot, så hvordan kunne det gå så galt da?  Forklaringen finner vi i sommerværet for 2017, og om det skriver TV2.

«I 2017 lot sommeren vente på seg.  Den dukket opp til slutt, men først i september.
Juni var kald og våt, juli kald, og august skikkelig søkkvåt.»

https://www.tv2.no/a/9401337/

YR.no historiske database bekrefter at sommeren 2017 var kald og under normalen, spesielt august var dårlig (Oslo)


Juni – Juli og August var altså preget av «dritt vær», og med det fikk ikke folket den soleksponering som er normalt, og når Danskene konstaterer at 80% av vårt D-vitamin kommer fra solen, ikke fra maten, så hjelper det lite at store deler av folket hadde «immunitet» mot B-Yamagata, da jo selve immunforsvaret går ned for telling grunnet lavt D-vitamin nivå, og derav kunne selv ett mindre dødelig virus som B-Yamagata lage «rekord tall». Mer komplisert ser ikke dette ut til å være, for sommerværet og derav D-vitamin nivåene gir den forklaring som skal til.

Sommeren 2018 var fantastisk god, i alle fall i Danmark der Nordjydene opplevde ca. 90 dager sammenhengende blå himmel uten skyer eller nedbør, fra og med Mai og ut Juli, og det samme må derfor ha vært tilfelle med store deler av det sydlige Norge og Sverige. Ser vi på tallene fra UIO som sammenlignet Influensa og Covid, viser vinteren 2018/2019 de laveste tall for den aktuelle 4 års perioden. Danskenes tall var helt nede på 16.5 døde pr 100.000, som altså ble lavere enn Norge med 19, og Svenskene med 18, så på ny har vi dokumentert sammenhengen mellom sommerværet og D-vitamin produksjon, samt hvordan influensa sesongen vinteren etter blir.

Databasen hos YR har problemer med dette året (2018), men de viktigste månedene er der og viser temperaturer godt over normalen, og da er det trolig at folket var mer ute i solen.

I Desember 1993 døde over 1000 mennesker av influensa i Norge bare på denne ene måneden.
Nyttårsaften er bare 42 dager før vårt sagnomsuste OL på Lillehammer, som gikk UTEN tiltak av noe slag, på tross av at vi kunne risikere å eksportere “Viking-influensa” til hele verden. Man kan derfor undres på hvorfor vi har lukket og slukket landet i nesten 20 måneder nå?

https://www.nrk.no/livsstil/vanlig-influensa-tar-flere-liv-1.6862412

 På 90-tallet var både sommeren 1993 og 1996 kald og guffen (12,0 grader)”
https://www.adressa.no/vaeret/article12586.ece

YR.no historiske database bekrefter at sommeren 1993 var kald og langt under normalen (Oslo)

Også Sverige må ha hatt en elendig sommer i 1993, men jeg finner ikke været for Sverige den sommeren, men akkurat som Norge hadde over 1000 influensa døde i desember 1993, hadde Sverige en samlet dødelighet den måneden som var det høyeste siden Spanskesyken, og D-vitaminer er altså involvert i nær sagt alt som heter sykdom fra influensa til lungebetennelser, hjerte og kar sykdommer samt kreft.

Sagt med enkle ord, en god sommer gir en mild influensa sesong, mens en dårlig sommer gir en stygg influensasesong, og D-vitamin nivåene i befolkningen som ett hele er derav direkte relatert til været ettersom 80% av D-vitamin produksjon er sollys relatert, og D-vitamin nivået i folket som ett hele avgjør om influensa sesongen blir mild eller direkte stygg.

D-vitamin nivå har som vi ser også følger for samlet dødelighet (alle årsaker), og det er besynderlig at de som i våre dager ruler Helsesektoren ikke vil vedkjenne seg elefanten i rommet, men markedsfører ideer om at problemene her er noe man kan vaksinere seg fra.

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/klinisk-effektforskning/aktuelle-saker/2020/norge-sverige-dk.pdf

TRIVES VIRUS BEST I KULDEN?

Alle vet også, og har observert at både influensa og covid er relatert til vinterhalvåret, og det hevdes det skyldes kaldere vær og større fuktighet, men påstanden har en betydelig logisk brist, for hvor er det disse virus angivelig kan formere seg til milliarder i antall? Jo i en menneskekropp som er 37.5 grader varm, og som består av ca. 70% vann, så det det er ikke så ofte vårt «uteklima» kan matche de forhold som tydelig er de ideelle, ikke snø og kulde.  

Når forholdene utendørs når temperatur og fuktighetsnivået som kroppen har, men som jo ikke er normalt i Norge, er det samme «viruset» IKKE Å SE, og vi kan derfor ikke unngå å streife innom debatten om Virus er exosomer, og cellenes egne avfallsstoffer, og slettes ikke noe patogen som kommer fra utsiden, men vi skal la den debatten ligge her, den betyr nemlig lite eller ingenting, om begge alternativer gir samme svar, nemlig at sykdom oppstår som følge av D-vitamin manglene.

Årsaken til at Influensa og Covid er relatert til vinter halvåret er altså det svekkede D-vitamin nivået i befolkningen, da de oppmagasinerte lagre tappes ned fra sommer mot en ny vår, med mindre vi tar tilskudd for å opprettholde nivået.

Derfor varierer det også noe fra vinter til vinter, hvilken måned som blir den med høyest dødelighet (sommeren forut avgjør er min påstand), og jeg finner INGEN sammenheng med at de månedene som var kaldest var de med høyst dødelighet, da det kan svinge fra desember til april hvilken måned som har høyest dødelighet, og februar som regel er den kaldeste. I april er også avstanden fra forrige sommer størst, og derav D.-vitamin nivåene på det laveste, noe også undersøkelser viser at de er.
Covid tallene for Norge var på det verste den 5 april 2020, og på ny den 6 april 2021 (innlagte).

BILDE FRA HELSEDIREKTORATETS 2006 RAPPORT – D-VITAMIN.


Det er synd at man her IKKE har med Januar til og med April, men man ser tydelig at nivået for D-vitamin starter å falle allerede i september, og for hvite Nordmenn er lagrene «tomme» når man kommer til mai, men da er også solen tilbake. For Norsk-Pakistanere er nivåene kritisk lave HELE året, og på nivå med hva tallene for Italia viste når man sammenlignet Italia og Japan, så DER ligger forklaringen på at innvandrere med mørk hud er overrepresenterte med enorm margin på Covid statistikkene.

https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-rad-for-ernaering/Tiltak%20for%20%C3%A5%20sikre%20en%20god%20vitamin%20D-status%20i%20befolkningen%20IS-1408.pdf/_/attachment/inline/67255a41-60fb-479a-aa18-53dd7bed1bda:37956cbf2b0d44ba8565ab4e81886e75ffb711d6/Tiltak%20for%20%C3%A5%20sikre%20en%20god%20vitamin%20D-status%20i%20befolkningen%20IS-1408.pdf


COVID TALLENE FOR NORGE VS DANMARK


Skulle man nå søke svaret på hvorfor Danmark har betydelig verre Covid tall enn Norge, kan vi helt enkelt se på undersøkelsen fra Herlev hospitalet og Universitetet i København, og sammenligne kurvene man ser ovenfor fra Norge. I Mai måned ligger Danskenes D-vitamin nivå på rett under 50 nmol/L, mens Nordmenn ligger rett under 70 nmol/L. Kun i August er Danskene over 60 nmol/L så Danskene når ikke på det HØYESTE opp til det Norske BUNN nivået for året som helhet.


ALLE INFEKSJONSSYKDOMMER ER RELATERT TIL D-VITAMIN NIVÅ

Forskning viser, at ALLE infeksjonssykdommer og alvorlighetsgraden av de, er ett spørsmål om D-vitamin nivå. Dette gjelder alt fra Covid og influensa, via lungebetennelser og andre luftveisplager, til hjerte og kar sykdommer samt kreft. Man konkluderer med at D-vitamin mangler gir en “overdødelighet på hele 30% .


Kan de Danske tallene benyttes for Norge som har ett snitt på ca. 40.500 døde pr år, er D-vitamin mangler sterkt medvirkende til vel 9.300 dødsfall årlig i Norge. (23% av totalen om vi regner ovenfra og ned.)

Pandemien vi EGENTLIG har handler om D-vitamin mangler, IKKE Covid, den blir en dårlig vits med disse tallene, men OGSÅ Covid er relatert til D-vitamin mangler.

“Genetically low 25-hydroxyvitamin D concentrations were associated with increased all cause mortality, cancer mortality, and other mortality but not with increased cardiovascular mortality. These findings are compatible with the notion that genetically low 25-hydroxyvitamin D concentrations may be causally associated with cancer and other mortality but also suggest that the observational association with cardiovascular mortality could be the result of confounding.”

“The odds ratio for a genetically determined 20 nmol/L lower plasma 25-hydroxyvitamin D concentration was 1.30 (1.05 to 1.61) for all cause mortality, with a corresponding observational multivariable adjusted odds ratio of 1.21 (1.11 to 1.31) (fig 4⇓). Corresponding genetic and observational odds ratios were 0.77 (0.55 to 1.08) and 1.13 (1.03 to 1.24) for cardiovascular mortality, 1.43 (1.02 to 1.99) and 1.10 (1.02 to 1.19) for cancer mortality, and 1.44 (1.01 to 2.04) and 1.17 (1.06 to 1.29) for other mortality.”

https://www.bmj.com/content/349/bmj.g6330?ijkey=6232df9119dad917f9dddb2951a81477b9727cea&keytype2=tf_ipsecsha

Men har våre myndigheter som jo vil oss så vel, at de har sendt tusentalls bedrifter og arbeidsplasser i grøfta for å «beskytte oss», gjort noe for å bedre D-vitamin statusen i befolkningen generelt, og i den eldre delen og blant de med mørk hud spesielt?

NEI er svaret. I Oslo brukte man over 6 millioner til en informasjonskampanje på fremmedspråk ovenfor innvandrere, men ikke ETT ORD om D-vitaminer som for denne gruppen er kritisk lav, og det har man visst i alle fall siden 2006, der Helsedirektoratet utga en folder om tema, samt en handlingsplan, en plan som tydelig aldri er realisert, for maten på Norske sykehjem og institusjoner gis stadig stryk eller terningkast 1 når maten testes, og ute i solen er de knapt å se.
Hvordan kan man da mene at man har ivaretatt folkehelsen her?

FORSKNING.NO SKRIVER
« I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet går det fram at innvandrere med mørk hud i større grad enn etniske nordmenn har vært koronasyke. Hele 742 av 1113 koronapasienter fra Oslo har innvandrerbakgrunn.»
«Vet ikke norske fagfolk, og andre som har kommentert denne saken, at vitamin D er grunnleggende viktig for immunsystemet, og at mørkhudete mennesker i Norge har lavere nivåer?»
«For eksempel har irske forskere, i en artikkel i Irish Medical Journal, påvist at de landene som har registrert mest alvorlig sykdom og flest dødsfall, hadde lavest nivå av vitamin D i befolkningen.»

Og jeg finner akkurat det samme som de irske forskerne når jeg sammenligner Italia og Japan som omtales nedenfor her.

https://forskersonen.no/covid19-debattinnlegg-meninger/elefanten-i-rommet–vitamin-d-og-korona-blant-innvandrere/1876739?fbclid=IwAR1O1YzkTyrb77SzuDA5LukceMwhWyVy9-nfgJbqSFQZGNzf4_wlQPzQUtQ

Når vi via forskning vet, at alle infeksjonssykdommer, samt både hjerte og kar sykdommer og kreft er relatert til D-vitamin mangler, er det ikke så rent få kroner som renner ut av felleskassen til behandling av sykdomstilfeller som ellers ville vært redusert til ett minimum, om kroppens D-vitamin nivå var ivaretatt, så her blir spørsmålet hvordan man kan unnlate å gjøre noe med dette?

D-VITAMIN MANGLER OG BAKTERIELL LUNGEBETENNELSE

Under den såkalte «spanskesyken», var det bakterielle lungebetennelser som tok livet av folk, IKKE ett «influensa virus», og i dag vet vi fra forskning, at for hver 10 mnol/l D-vitamin nivå man kommer under 50 mnol/L, så heves risikoen for bakterielle lungebetennelser med 37.5% i snitt.

«Vi har undersøgt årsagssammenhængen mellem lavt niveau af D-vitamin og risiko for bakteriel lungebetændelse i to store danske studier. Vi kan se, at risikoen for at få bakteriel lungebetændelse stiger med 12-63% per 10 nmol/L lavere niveau af D-vitamin i blodet.”

https://www.herlevhospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/nyheder/Sider/d-vitamin-og-lungebet%C3%A6ndelse.aspx

Hva tror du da er resultatet av kombinasjon lavt D-vitamin nivå, og munnbind blir?
Selvpåført sykdom er svaret, og Regjeringen selv skriver i sin Nasjonale Beredskapsplan for Pandemisk Influensa fra 2006, at under Spanskesyken bidro IKKE munnbind til begrensning av smitten, men det var nok ingen smitte å snakke om her, men selvpåført bakteriell lungebetennelse der lavt D-vitamin nivå i kombinasjon med munnbind var årsaken, IKKE smitte fra andre.

Det blir nemlig den logiske slutning her, for munnbind var for første gang i bruk av allmuen, som oftest hjemmelagde av tekstil som ble brukt igjen og igjen, og derav ble de reneste bakterie magasiner, så det var kroppens mulighet til å kvitte seg med bakteriene som ble forhindret av munnbindet, og det er derav mindre som tyder på at «smitten» var fra utsiden, men helt enkelt var kombinasjon av munnbind og lavt D-vitamin nivå, og derav bakterielle lungebetennelser man i ettertid har konstatert var det «folk flest» døde av under «spanskesyken».

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hod/pla/2006/0001/ddd/pdfv/273635-beredskapsplan_pandemi.pdf?fbclid=IwAR0i4pbgEE3qOJ2jXgmkWRVj705FXthfVGpa_CiqcAeyvia6_IoZKvWEkDA

I den samme beredskapsplanen ser vi fra side 93 til og med 95, at heller IKKE karantener og aktivitetsbegrensninger (sosial distansering), hadde noen dempende effekt, men jeg har ikke tilgang til data for D-vitamin nivåer fra den gangen, men det er rimelig å anta at det var derfor tiltakene IKKE hadde den ønskede effekt med den kunnskap vi har om D-vitaminer i dag.

I løpet av de siste 20 måneder har vi vært vitne til at noen land rammes betydelig hardere av covid enn andre land, men ingen har gjort seriøse forsøk på å forklare på en vitenskapelig holdbar måte hva årsaken til det er. Vi har sett påstander om alder, og «trangboddhet», men begge er uvitenskapelige, for forklaringen er D-vitamin status, så spørsmålet blir HVORFOR forties dette?


JAPAN vs ITALIA

2 ytterpunkter på Covid statistikkene er Japan vs Italia, så la oss se på tallene der pr. 26.11.2021

Japan
– Befolkning = 136.936.639
– Reg. tilfeller = 1.73 million
– Covid døde = 18.351
– Case fatility ratio (døde delt på smittede) = 1.08%

Italia
– Befolkning = 60.337.639
– Reg. tilfeller = 4.97 millioner
– Covid døde = 133.000
– Case fatility ratio (døde delt på smittede) = 2.67%

Folketallet i Japan er 2.27 x større enn Italia.
Tallene for Italia er derav mye verre enn hva de ser ut som (relativt sett), for når vi korrigerer for folketallet står vi med disse tallene som sammenligning mot Japan.

Italia (korrigert for folketall)
Tilfeller = 6,52 x flere enn Japan
Døde = 16,45 x flere enn Japan
Dødelighet = 2,52 høyere dødelighet i Italia om man først rammes.

La oss nå se på tallene for D-vitamin status i befolkningen i disse land. Ettersom «risiko gruppene» er over 60 år, passer det fint med en undersøkelse som viste D-vitamin nivået hos kvinner mellom 60 og 80 år i begge land.

24% av italienske kvinner 60-80 år hadde mindre enn 5 ng/ml
76% av italienske kvinner 60-80 år hadde mindre enn 12 ng/ml
For Japan var det mindre enn 5% som hadde verdier lavere enn 30 ng/ml

Det er derav klart som dagen, at når den samlede gruppe Italienere har livstruende lavt D-vitamin nivå, mens man IKKE finner det samme i Japan, så forklarer det differansen i tallene for Covid.

Ser vi på risiko tallene for bakterielle lungebetennelser der 10 lavere enn 50 gir 37.5% økning i risko, blir tallene for Japan og Italia sådan.

Japan – mindre enn 5% hadde en hevet risiko på 75%
Italia – 24% hadde en hevet risiko på 168 %
Italia – 76% hadde en hevet risiko på 142.5%

Her ser vi på ny en differanse som i snitt er over 2 x i forholdet mellom de 2 land, og dødeligheten konstateres altså til 2.52 x høyere for italienerne om de først «smittes», og det gjør de også i en målestokk på 6.52 x flere enn i Japan.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20087965v3

«Forskere fra USA påvist at pasienter (fra en rekke land) med alvorlig mangel på vitamin D hadde dobbelt så høy risiko for å få alvorlige komplikasjoner, inkludert dødsfall av covid-19, enn de med mer av vitamin D i kroppen.»

https://forskersonen.no/covid19-debattinnlegg-meninger/elefanten-i-rommet–vitamin-d-og-korona-blant-innvandrere/1876739?fbclid=IwAR1O1YzkTyrb77SzuDA5LukceMwhWyVy9-nfgJbqSFQZGNzf4_wlQPzQUtQ


IMMUNSYSTEMET

OM IMMUNSYSTEMET FRA STORE NORSKE LEKSIKON

B-celler gjenkjenner bakteriers antigener. B-cellen presenterer deler av antigenet på sine MHC II-reseptorer for T-hjelperceller. T-hjelpercellen skiller ut cytokiner som stimulerer B-celler til å bli hukommelsesceller eller plasmaceller. Plasmacellene produserer antistoffer mot bakteriens antigener.

SITAT FRA NHI
Forskerne analyserte T-cellene i et laboratorium. Her så de tydelig at T-celler som ikke hadde vært i aksjon i kroppen til et menneske krevde D-vitaminer for å komme i gang.

https://nhi.no/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/vitamin-d-tar-vare-pa-immunforsvaret/?page=2

Vaksinering av en med D-vitamin mangler er kvakksalveri, da immunsystemet IKKE KAN respondere som det skal, og i siste ende, var D-vitamin status I orden, var vaksiner neppe nødvendige, så hva er det man holder på med her mot bedre vitende, der man pusher “booster shots” for gruppen der D-vitamin mangler er problemet?

Vi har derav en betydelig utfordring her, nemlig å få kommunisert viktigheten av d-vitaminer og tilskudd til HELE folket, spesielt risiko gruppene som altså inkluderer innvandrere, der den siste gruppen er overrepresentert utallige ganger i alle Covid statistikker, og årsaken er altså ikke så vanskelig å se for den som vil se den, nemlig D-vitamin mangler.

Dagens tilnærming er rent kvakksalveri, for det gir ingen mening at jeg skulle lukke og slukke min arbeidsplass, begrense min sosiale omgang og familie liv, fordi jeg har en nabo med kritisk lavt D-vitamin nivå, eller kunne risikere å få en med lavt D-vitamin nivå som gjest.

Det er helt enkelt hverken mitt ansvar eller min skyld at «naboens» D-vitamin nivå er for lavt, men her tar jeg likevel på meg ett delansvar med å få kommunisert dette ut til folket, men det fordrer samtidig at alle andre bidrar med det, samt sier klart NEI til samtlige tiltak som ikke har noen som helst effekt for «naboens» D-vitamin nivå.

Jeg mener det er på sin plass, at de toneangivende lederne i «Helse Norge» som daglig har spredt ubegrunnet frykt og skrekkporno, uten reelt sett å gjøre noe med det som ER problemet for folkehelsen, bør stille sine plasser til disposisjon for krefter som rent faktisk har folkehelsens beskyttelse som drivkraft, noe dagens skrekk regime ikke har. Tvert om er det rent kvakksalveri de har levert oss i 20 sammenhengende måneder, og nå må det sannelig være nok.

STOPP Vaksinene av ALLE grupper, det inkluderer «risikogruppene», for årsaken til at de er i en risiko gruppe er ikke mangel på vaksiner, men mangel på D-vitaminer, og derav ett immunforsvar som ikke kan aktiveres eller bli fungerende uansett antall «booster shots».

Kun om vi har ett intakt immunforsvar kan vi motstå miljøpåvirkninger, og selveste nøkkelen til ett sterkt immunforsvar er ett tilstrekkelig høyt nivå D-vitamin.

Jeg lar det stå som ett åpent spørsmål helt til slutt, om «smitte» i det hele tatt eksisterer som en realitet, eller om vi står ovenfor MANGEL sykdommer?

Kreft samt hjerte og kar sykdommer er som kjent ikke «smittsomme», men også de er relatert til D-vitamin mangler, og når vi med selvsyn kan se at influensa og Covid, sammen faller med vinter og lavere D-vitamin nivå, mener i alle fall jeg at influensa og covid bør betraktes som en mangelsykdom, da det er mangler på D-vitaminer som tydeligvis avgjør om du blir syk eller ikke, med eller uten miljøpåvirkninger som «smitte». Engelsk syke er jo en mangelsykdom, og mangelen er D-vitaminer, så hvorfor skulle ikke covid og influensa betraktes som mangelsykdommer når det tydelig står klart at de som rammes har betydelige D-vitamin mangler?

Det er uansett klart for enhver, at Lock down, grenselukking, hjemmekontor, sosial distansering, håndsprit og munnbind IKKE kan styrke noens immunforsvar, eller bedre noens D-vitamin status, og det kan heller ikke vaksiner, som heller ikke fungerer på de samme risikogruppene, nettopp fordi immunforsvaret er satt ut av spill grunnet D-vitamin mangler.

Links som delvis er benyttet, og som støtter påstandene jeg fremsetter.

SPANSK UNDERSØKELSE VISTE D-VITAMIN MANGLER HOS 82.2% AV COVID PASIENTENE.
“Of the 216 patients, 19 were on vitamin D supplements and were analyzed separately. In COVID-19 patients, mean ± standard deviation 25OHD levels were 13.8 ± 7.2 ng/mL, compared with 20.9 ± 7.4 ng/mL in controls (P < .0001). 25OHD values were lower in men than in women. Vitamin D deficiency was found in 82.2% of COVID-19 cases and 47.2% of population.”

https://academic.oup.com/jcem/article/106/3/e1343/5934827


OGSÅ HELT UNGE MENNESKER KAN RAMMES ALVORLIG GRUNNET LAVT D-VITAMIN NIVÅ

Selv helt unge mennesker kan rammes her, i dette eksemplet en ung mann på bare 22 år som ble den yngste på respirator, men vi må nærmest lese «mellom linjene» for å finne årsaken til at han ble så Covid syk at han havnet på sykehus. Avisen gjør ett betydelig nummer av hans alder, mens overskriften BURDE vært D-vitamin mangler kan sende selv unge mennesker på sykehus.

https://www.dagbladet.no/nyheter/trym-22-la-sju-dager-i-corona-koma/73807410


OVERVEKTIGE OG COVID RISIKO SOM FØLGE AV D-VITAMIN MANGLER

Det er gamle nyheter at D-vitaminer binnes opp i fettvevet og lagres der, og resultatet er at kroppens celler “sultefores” på D-vitaminer og med det går immunforsvaret ned for telling.

Vitamin D er fettløselig, og kan samles opp i overflødig kroppsfett og muskelvev. Stopper vitaminet opp i fettvevet blir det ikke tilgjengelig for resten av kroppen, og dermed utvikles det vitamin D-mangel – dette kan føre til problemer med opptak av andre viktige næringsstoffer i blodet, som for eksempel kalsium.

Det er litt som høna og egget-problematikken – hva som forårsaker hva er vanskelig å si, sier professor og forsker Johan Moan.

Det er allikevel ingen tvil om at lave vitamin D-nivåer og høye BMI-verdier (Body Mass Index) har en klar sammenheng, og at tilskudd av vitaminet kan hjelpe deg ned i vekt dersom verdiene er lave.

https://www.life.no/inspirasjon/nysgjerrig/vitaminmangel-kan-forarsake-overvekt


KREFT OG D-VITAMINER
Recent knowledge on vitamin D has shown that its active form not only regulates calcium and phosphate metabolism but also has significant antimitotic and cell differentiation effects. It can inhibit proliferation, angiogenesis and metastatic potential in cancer tissue. Insufficient vitamin D plasma levels are found in 20- 60% of cancer patients at dia-gnosis. By many authors, vitamin D deficiency is associated with higher aggressivity of tumor and shorter survival of patients.

Even in the absence of clinical studies showing benefit of supplementation on outcome, clear recommendations are currently available for treatment of vitamin D deficiency. Owing to the high prevalence of vitamin D insufficiency in cancer patients and significant risks of its further decrease after antitumor therapy, it should become standard of care to examine 25- hydroxyvitamin D serum levels and correct vitamin D insufficiency in cancer patients.


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25882019/

En samling av 40+ forskningsrapporter fra BMJ om tema D-vitamin og Covid.
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3872/rr-5

I dag den 9 desember som artikkelen oppdateres, setter vi ny “smitterekord” i Norge for hele pandemien, og det på tross av at vi er passert det nivå der man forventer at flokkimmunitet skulle vært en realitet, men tallene går stikk motsatt vei, da vaksinene IKKE ER VAKSINER, de gir ingen immunitet, og beskytter ingen, for ingenting kan erstatte eller bøte på alvorlige D-vitamin mangler uansett hvor mange “booster shots” man prøver.

STATUS I DAG vs FOR ETT ÅR SIDEN – FØR VAKSINENE

9 Desember 2020 – 9 desember 2021 – Endring
Nye smittede 488 – Nye smittede 5.259 – OPP 10.77 X
På sykehus .,..139 – På Sykehus …..320 – OPP 2.30 X
På Intensiv ……34 – På intensiv ………90 – OPP 2.65 X
På respirator .-.22 – På Respirator …..50 – OPP 2.27 X

Senere i dag kommer nye tall fra Legemiddelverket, de “gamle” viste 226 døde og 3.795 ALVORLIG skadede.
Det betyr at tidenes vaksine skandale fra 2009 er en bagatell til sammenligning med 10 døde og ca. 800 alvorlig skadede, men likevel fortsetter dette, som IKKE beskytter i det hele tatt, og mot noe som har en dødelighet på nesten bare 1/4 del av influensa for Nordmenn når vi måler det som CFR eller case fatility ratio som er døde delt på antall “smittede”.

Rapporten som kom 7 desember fra Legemiddelverket, viser en oppgang på 5 nye døde, og hele 288 alvorlig skadet på kun de 14 dager som er passert siden forrige rapport, men på tross av det skriver Legemiddelverket:

Meldingene vi har mottatt så langt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende overordnede
anbefalinger for vaksinering

SERØIST? Har man glemt skandalen fra 2009? Betyr det ingenting at folk drepes og skades i ett omfang vi aldri har sett før, så lenge de ikke dør eller skades av Covid?

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211209%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

FORSKNING dot NO, skrev etter skandalen i 2009:
Vaksine-troverdighet i grusEn av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom.

Tvilsomme faglige vurderinger av WHO-eksperter betalt av farmasøytisk industri og skyhøy fortjeneste på tamiflu og svineinfluensa-vaksine er noe av det som avsløres i rapportene.

https://forskning.no/epidemier-virus-helsepolitikk/vaksine-troverdighet-i-grus/842823

Denne gang er det jo mye verre, men de vil ikke vedkjenne seg at vaksinene ikke fungerer, og dreper og skader i ett omfang man aldri har sett før.

COVID HAR BARE 1/4 DEL AV DØDELIGHTENE INFLUENSA HAR FOR NORDMENN.

2017/2018 hadde 1.49% som CFR for influensa, Covid har p.t 0.38%, som betyr at dødeligheten for influensa er 3.92 x høyere enn for Covid i Norge.

Hvordan kan man da forsvare tiltakene som her er langt utenfor enhver proposisjon?
Hvordan kan man med disse tallene hevde man jobber FOR beskyttelse av folkehelsen?
Hvordan kan man være “forsker” i Norge uten å vite det jeg skriver her?
Hvordan kan media fortie alt dette?
Hvordan kan man ha svidd av 500 milliarder (det var i alle fall avsatt), UTEN å gjøre noe med det som ER problemet om det var beskyttelse av folkehelsen som var tema?

Tallene fra UIO rapporten nevnt ovenfor, viser ett snitt på 1.485 influensa døde pr år siste 4 år før Covid, og ettersom influensa dødsfall ikke lengere eksisterer (hvorfor?), og covid tallene er langt under det halve av dette, blir en oppgang på 516 døde fra forrige år vanskelig å forklare med annet som “senskader” av vaksinene, men som ikke registreres som vaksine relaterte.

PFIZERS SVINDEL MED TALL – NÅ ER INTERNRAPPORTEN OFFENTLIG.

Det er nå offentlig kjent at Pfizer via en avtalepartner drev de kliniske forsøk frem på ett vis som ikke holder mål vitenskapelig sett, og nå som deres egen interrapport er tvunget ut i offentligheten via en domstol, står det klart at dette er det glade vanvidd.

Den nå offentlige rapport fra Pfizers kliniske forsøk med en periode på 90 dager etter vaksine, viser at man på forhånd viste dette ville gå helt galt, og at vaksinene ALDRI hadde dekning for å omtales som “trygge og effektive”, med mindre formålet var å skade og drepe med de, for ingen vaksiner siste 30 år kommer i nærheten av det skadeomfang man nå observerer.

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

INFORMERT SAMTYKKE PÅ IKKE EKSISTERENDE GRUNNLAG

Helsedirektoratets egne undersøkelser fra i vår, viste også at de som svarte JA og ønsket vaksinene, begrunnet det med argumenter som IKKE kan innfris, selv ikke på det tidspunkt undersøkelsen var gjort, men ingen har gjort noe med å besørge disse “vrangforestillinger” rettet, og derav blir spørsmålet om noen av de vaksinerte har gitt ett informert samtykke her, og hvilket ansvar Helsedirektoratet med det har pådratt seg, når de viste at folkets ja, var på ett ikke eksisterende grunnlag?

Kan være et bilde av tekst som sier 'Oppslutning og informasjonsbehov Spprreundersokelse gjennomfort av Mindshare og Norstat 70% onsker vaksinasjon Storst oppslutning blant 60 ảr (80%) og menn (75%) Arsak til at respondentene onsker ả ta vaksine A bidra til mindre smitte Norge (79 %) A beskytte sine naermeste (78 %) onsket om fa den normale hverdagen tilbake (69 %) prioriteres Naprioriteres.de de eldre og sykeste De som tviler onsker mer informasjon om Bivirkninger Hvordan vaksinen er testet Hvilken beskyttelse vaksinen gir FHI'

Det samme Helsedirektoratet hadde fra før, en hele 40 år lang “tradisjon”, med dokumentfalskneri med hensyn til effekten av psykofarmaka, som selv ikke Høyesterettsdommer Kjetil Lund og Sivilombudsmannen har lykkes med å stoppe, så hvem er disse kvaksalverne som er hevet over loven?

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kJK5qL/helsedirektoratet-saboterer-sivilombudsmannen-ketil-lund?fbclid=IwAR3O-MnxrZ-hg9wpA0zc7GgMnXhggu51iah0KQ0WG1WWTHcDzqAPcB34pEM


SAMLET DØDELIGHET GÅR VOLDSOMT OPP – COVID KAN IKKE FORKLARE TALLENE

Hvorfor er trenden i samlet dødelighet i Norge en brå oppgang fra forrige år?
Er dette hevet dødelighet grunnet vaksinene som registreres som noe annet?

RØDE felt betyr at den aktuelle uke ligger over snittet for perioden 2010-2021
FETE typer betyr at den aktuelle uke har flest døde mot samme uke nummer for perioden 2010-2021
Tallene er ett uttrekk fra SSB for noen dager siden – tallene i margen er etterregistrerte fra forrige uke.

I kommentarfeltet under her, vil dere finne en kommentar fra Dr. Scient Kjetil Elvevold fra UITØ. Han tilfører ett link til en relativ fersk forskningsrapport fra 19 oktober dette år jeg ikke kjente til, og som bekrefter ALT jeg skriver ovenfor her, og litt til. High-lights fra den rapporten er det mange av, men de viktigste er nok de 2 øverste jeg har markert med fete typer:

This study illustrates that, at a time when vaccination was not yet available, patients with sufficiently high D3 serum levels preceding the infection were highly unlikely to suffer a fatal outcome.

This result was also confirmed in a 2012 study, which showed that one of the fatal and most feared symptoms of COVID-19, the out-of-control inflammation leading to respiratory failure, is directly correlated with vitamin D levels.

One strong pillar in the protection against any type of virus infection is the strength of our immune system [12]. Unfortunately, thus far, this unquestioned basic principle of nature has been more or less neglected by the responsible authorities

In this publication, we will demonstrate that vitamin D3 deficiency, which is a well-documented worldwide problem [13,14,15,16,17,18,19,20], is one of the main reasons for severe courses of SARS-CoV-2 infections

The fatality rates correlate well with the findings that elderly people, black people, and people with comorbidities show very low vitamin D3 levels [16,21,22,23]. Additionally, with only a few exceptions, we are facing the highest infection rates in the winter months and in northern countries, which are known to suffer from low vitamin D3 levels due to low endogenous sun-triggered vitamin D3 synthesis

Over the last decades, knowledge regarding the mechanisms through which vitamin D3 affects human health has improved dramatically. It was discovered that the vitamin D3 receptor (VDR) and the vitamin D3 activating enzyme 1-α-hydroxylase (CYP27B1) are expressed in many cell types that are not involved in bone and mineral metabolism, such as the intestine, pancreas, and prostate as well as cells of the immune system [32,33,34,35,36]. This finding demonstrates the important, much wider impact of vitamin D3 on human health than previously understood [37,38]. Vitamin D turned out to be a powerful epigenetic regulator, influencing more than 2500 genes [39] and impacting dozens of our most serious health challenges [40], including cancer [41,42], diabetes mellitus [43], acute respiratory tract infections [44], chronic inflammatory diseases [45], and autoimmune diseases such as multiple sclerosis

In the field of human immunology, the extrarenal synthesis of the active metabolite calcitriol-1,25(OH)2D3-by immune cells and lung epithelial cells has been shown to have immunomodulatory properties [47,48,49,50,51,52]. Today, a compelling body of experimental evidence indicates that activated vitamin D3 plays a fundamental role in regulating both innate and adaptive immune systems [53,54,55,56]. Intracellular vitamin D3 receptors (VDRs) are present in nearly all cell types involved in the human immune response, such as monocytes/macrophages, T cells, B cells, natural killer (NK) cells, and dendritic cells (DCs). Receptor binding engages the formation of the “vitamin D3 response element” (VDRE), regulating a large number of target genes involved in the immune response

Long before the SARS-CoV-2 pandemic, an increasing number of scientific publications showed the effectiveness of a sufficient vitamin D3 blood level in curing many of the human diseases caused by a weak or unregulated immune system [38,58,59,60]. This includes all types of virus infections [44,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70], with a main emphasis on lung infections that cause ARDS [71,72,73], as well as autoimmune diseases.

https://www.mdpi.com/2072-6643/13/10/3596/html

Med det står det klart, at her har ALDRI vært noen pandemi, og heller aldri grunnlag for ett eneste tiltak i noen land, slettes IKKE vaksiner og lock down, så den globale covid banden står derav ansvarlig for SAMTLIGE dødsfall de har blåst opp, i sum over 5 millioner, samt alle vaksine døde, vaksineskadede, og tapene for bedrifter og private grunnet tiltak som ikke engang hadde potensiale til å endre noe av dette.

ALT SAMMEN kunne fra dag en vært håndtert med informasjon og distribusjon av D-vitaminer, men det har INGEN av de engang gjort forsøk på, og derav står de ansvarlige for det hele.


Helt til sist legger jeg inn en god video fra youtube som forklarer D-vitaminenes rolle, og ikke minst, hvordan vi skal dosere tilskudd for å oppnå ett tilstrekkelig høyt nivå. De anbefalinger som er fra våre “helsemyndigheter” er helt feil og alt for lave, og som jeg kjenner de nå, synes det være med hensikt.

https://www.youtube.com/watch?v=6E9xfwyX6mQ


Pr 5. januar 2022 ser kurvene for Covid i Norge ut som dette, og det var idag satt ny smitterekord. Det sammenfaller med kurvene for forventet gjennomsnittlig D-vitamin nivå i befolkningen. Ut fra tallene å bedømme der man konstaterer at det er usannsynlig at noen dør av Covid om nivået er 50 mnol/l og vi ser at Covid i realiteten er borte i månedene der snitt nivået er oppe ved 80 mnol/l, er det sannsynlig at ett nivå på 80 er det som bør tilstrebes.Takk for oppmerksomheten, men se å gjør noe med det du nå vet.
Donation

One-Time
Monthly
Yearly

We live in an era where even time is money, so we need your help to keep the case and blog going!

Make a monthly donation

Make a yearly donation

Choose an amount/Velg beløp:

10.00 Kr
20.00 Kr
50.00 Kr
10.00 Kr
20.00 Kr
50.00 Kr
50.00 Kr
100.00 Kr
200.00 Kr

Or enter a custom amount/skriv inn ønsket beløp:

Kr

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

Hvem var de “Gudene” som mennesker jorden rundt ofret andre mennesker til?.

Sannheten om noe av det våre makthavere har holdt skjult for oss er mye verre enn man kunne forestille seg, og de mange historier vi kjenner med menneske-ofringer til “Gudene” er bare en av mange.

av Howard Widding 12.1.2019

Ja hvem var disse “Gudene”? Dette foregikk jo verden over, og har gjort det så langt bakover i tiden man har kilder, og “Gudene” vi kjenner navnene på var BAAL, MOLOCK, ODIN og utallige andre, men det viser seg nå, at alt dette mest sannsynlig hadde en helt annen årsak enn hva vi er fortalt.

NRKs Schrødingers katt, slapp bokstavelig talt katta ut av sekken i 2015 da de slapp “nyheten” med følgende overskrift:
Ungt blod stanser aldring.

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/2015/DMPV73001915

Mange har avvist Snorresagaen om vår fortid, men det er mange grunner for å se nærmere på hva Snorre skrev, det var ikke tatt ut fra den blå luft, og nå tenker jeg på historien om Aun den Gamle i Uppsala:

Aun beskrives som en klok Konge og en stor blotsmann, men ingen typisk hærmann. (BLOT er hedenske ofringer av dyr eller mennesker)
– Aun ble to ganger drevet på flukt fra Uppsala av Danske Kongs-sønner, men kom tilbake begge gangene. Han BLOTET hver gang en av sine ti sønner til Odin for at han skulle leve videre.

Odin hadde gitt ham løfte om at han skulle leve i ti år for hver sønn han blotet til guden. Etter at han hadde blotet den niende sønnen var han så gammel og skral at han lå til sengs og drakk «av horn som et spedbarn».

Han ville blote den siste sønnen sin, men svearne forbød ham dette, og dermed døde Aun. Den siste sønnen hans 
Egil ble konge etter ham.

Hvordan Aun skulle kunne bli 10 år eldre for hver eneste av sine egne sønner han ofret er vel ikke så vanskelig å forstå etter det du har lest?

– Han drakk blodet deres helt enkelt, for dette med blodoverføringer som benyttes idag var ikke noe de drev på med den gangen, men om noen tror denne u- skikken er over, ja da må jeg beklage så mye jeg kan, for det er dessverre MYE MER av dette i dag enn det noen gang har vært, og det skyldes ett “DOP” som vanlige mennesker aldri har hørt om og som kalles ADRENOCHROME. Høyest konsentrasjon av Adrenochrome finnes i Pinal-kjertelen i hjernen på offeret.

Med hensyn til Aun den gamle, som “forskningen” typisk bestrider har levd, så ville han om han har levd (4-600 tallet E.Kr om Snorre har rett), levd ien tid da leve alderen ikke kunne forventes å bli mer en vel 40 år.

Om han så faktisk fikk 10 år ekstra, og i sum ofret 7 sønner til det, ville han teoretisk kunne blitt 40+70 = 130 år, som slettes ikke er urealistisk med den kunnskapen vi har om ungt-blod som ungdoms-kilde i dag (se Schrødigers katt fra NRK om du ikke gjorde det) , men det gjorde han altså nær 3 ganger eldre enn forventet leve alder, og da blir tilnavnet “den Gamle” noe som gir betydelig mening, så vi skal ikke tro at hele Snorre-sagaen er en fabel

Det vet vi blir helt feil ut fra mye av det Thor Heyerdahl fant i Jakten på Odin, så at mange “forskere” latterliggjør Heyerdal sier mer om dem selv en Heyerdahl, noe alle bør se om de leste boken hans og etterprøvde det han hevder.

Heyerdal hevder i korte trekk at ODIN var en mann, og som kom fra byen AZOV der den nå beryktede Nynazist militsen i Ukraina kommer fra, og at hans følge med ett ukjent antall tusen forlot Azov da Romerrikets fremmars ville smadret de uansett. Dette folket som kom med Odin, ble til de Kongene vi kjenner fra Snorre-sagaen både i Nord Tyskland, Danmark Norge og Sverige samt de Britiske øyer.

Odin ble dyrket som en Gud, men var det ikke, og det viste folk den gangen, så han var det vi idag betrakter som en Sjaman eller en slags “heksedoktor” med åndelige kontakter om du vil, men noen Gud var han ikke, det er noe “skolene våre” har fortalt oss for å gjøre hans historie til ett Eventyr.

Adrenochrome har ingenting med metallet Chrome å gjøre, men er et “raffinert produkt” av menneskelig ADRENALIN som oppstår i menneskekroppen når adrenalinet oksyderer.

– Adrenalin er det stoff som frigjøres når vi blir redde eller sinte, eller der vi er i en ekstrem situasjon. Det skrives at menneskekroppen kan yde ca 40% mer, eller helt enkelt at vi blir 40% sterkere enn vi normalt er når vi har ett adrenalin rush, så dette er “natur doping” med Turbo effekt vi alle har i oss.

Adrenochrome er også mulig-vis det dopet vi kjenner i historien om Jerkyl and Hide, for mange av bøkene og filmene er ikke fiction eller eventyr, men skildringer fra en virkelighet skjult for de fleste.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1upDsO03Ec

For å skape den ideelle mixturen de søker, og i store mengder, handler alt om timingen for når ett menneske som tortureres til døde faktisk dør, de skal ikke avlives før “produksjonsprosessen er over”, for bare når dette gjøres “helt riktig” oppstår dette dopet som er det mest ettertraktede og dyreste av de alle sammen, ADRENOCHROME.

Selve torturen er derfor nøye planlagt, og så grusom som mulig, men uten at den koster livet til vedkommende før i det rette øyeblikk, vi snakker det mest utspekulerte i ondskap som tenkes kan, der døden blir en etterlengtet befrielse for offeret.

Det var altså slettes ikke til noen “Guder” mennesker har vært ofret til opp igjennom historien, det var den løgnen de fortalte folket, noe de jo også gjør idag, for med mindre “Gudene” var myndighetene selv (Konger og yppersteprester), ja så er det ikke dekning for den påstanden.

Jeg påstår nemlig at de ofret mennesker på den mest sadistiske måte, der ofrene skulle være så unge som mulig, gjerne det første fødte spedbarn som ble ofret til Moloch i Kong Salomons tid, i den hensikt å drikke blodet deres, og ikke minst ruse seg på elitens stadig favorit dop nr #1 Adrenocrome som de henter fra offerets spinal kjertel som er en del av hjernen.

King Solomon erected an altar to honour Molech at the Valley of Hinnon which was destroyed by Josiah but rebuilt by Jehoiakim. Moloch was also worshipped by Manasseh.”

https://amazingbibletimeline.com/blog/moloch-god-of-the-ammonites/

Derfor er det at mafiaen i hele Europa har gnidd seg i hendene over den såkaldte “flyktninge-bølgen” som har oversvømmet Europa de siste mange år nå, ja nesten siden krigen mot sine egne terror-armeer startet med startskuddet den 11.september 2001. Siden den dato, har der vært en kontinuerlig falsk flagg krig ett eller flere steder, som han skapt disse flyktninge-bølgene mafiaen nå profitterer stort på.

Det har nemlig åpnet for Mafiaens forretninger ved at tusenvis av mennesker de gratis, ja faktisk mot betaling ved å drive Asylmottak for staten kunne sette ut i tvangs-prostitusjon, selge som slaver, eller avlive på ett operasjonsbord der de plyndres for organer, og selvsagt også blod.

Ja du tror vel ikke en flyktning eller hundre som ingen engang vet om han overlevde turen over middelhavet er en som blir ettersøkt noen steder? isåfall hvor skulle det skje? og av hvem?

https://www.theguardian.com/news/2018/feb/01/migrants-more-profitable-than-drugs-how-mafia-infiltrated-italy-asylum-system

Når så-kaldte NGOer vi trodde var humanitære og helt nøytral som f.eks Leger uten grenser bedriver reneste menneske chateren med smugling av folk, fra KAIA i Libya og INN I ARMENE PÅ MAFIAEN SOM VENTER I EUROPA, hvem mener du vi da kan stole på? (NGO er forkortelse for Non Governmental Organisation, altså stiftelser av alle slag som Røde Kors og lignende som ikke STATEN eier og driver)

https://www.spectator.co.uk/2017/07/migrants-and-madness-in-the-med/

Denne menneskesmuglingen det påstås var redninger i åpent hav, fulgte jeg selv for halvannet år siden på ship radaren over noen uker, og det bekrefter alt dette som hevdes her i videoen under:

https://www.youtube.com/watch?v=TbIc1LZqIAw

Her en video om elitens dop ADRENOCHROME, laget ved ofring av andre mennesker, noe som altså stadig foregår og det i stor stil, både for å forlenge livet, hurtigere komme seg etter sykdom, (rekonvalesens tid), bremse aldring, men også ruse seg fra sans og forsamling i andre satanist orgier, der man opplever “superkrefter” og en helt annen personlighet enn den man normalt er.

Adrenochrome er altså satt i sammenheng med Schizofreni som jo er en spaltet personlighet, og som kan være langt flere en bare “2 personligheter”, og derav er dette med Jerkyl and Hide, den ene Doktor den andre ett Monster en veldig god skildring av hvordan dette dopet benyttes av de som gjør det.

https://www.youtube.com/watch?v=hx7qy7jMH5o

David Rockefeller som døde i 2017 ble vel 102 år med 5-6 hjertetransplantasjoner bare sånn til orientering, og en rekke av de andre som lever eller nettopp er gått bort som Bush Sr, i en alder av 94 år, og de stadig levende Dronningen i UK samt hennes snart mumifiserte mann Prins Philip er misstenkelig gamle.

Om dette er årsaken har jeg ikke dekning for å påstå, men det skrives mange steder på nettet at sånn er det med den saken, men de dokumenterer ikke påstanden bedre enn at de henviser til andre som påstår det samme, og det er ikke bevis eller dokumentasjon i seg selv, det kommer helt an på hvem som skriver det, og med grunnlag i hva, men jeg har ikke sett noen som er “god nok” i den øvelsen til at jeg kan hevde dette kan dokumenteres, men likevel konkluderer jeg med:

Mennesker ble nok aldri ofret til “GUDENE”, men til ELITEN, så de skulle holde seg unge og friske og ikke minst, regjere lenger, og de holder stadig på, men jeg synes vi burde stoppe dette.

…….at least thats Howards Opinion

MEGA SKANDALE – Det er umulig å vinne i en Norsk Domstol der staten har interesser på den ene siden……nå vet vi hvorfor.

av Howard Fritzson Widding – 22.12.2018 – oppdatert 3.6.2021

Dette er om mulig den største juridiske skandalen i Norge noen gang

Det er gammelt nytt at det å vinne i en Domstol der staten har interesser på den ene siden er så godt som umulig, og årsaken har vi funnet nå.

I det Demokratiske Maktfordelings prinsipp skal de 3 statsmaktene REGJERING – STORTING – og HØYESTERETT vokte og om nødvendig stoppe en av andre.

Det forekommer IKKE i Norge, der var statskupp i 1939 og Krigsoppgjøret var ikke akkurat iht. lovene våre, men HØYESTERETT grep ikke inn, men lot det hele passere.

Før en embetsmann som en Dommer jo er, kan starte i jobben, skal han etter Grunnlovens §21 sverge en ed til Grunnloven og Kongen. Den høres liksom grei nok ut den, bortsett fra at etter at parlamentarismen ble innført, mener man IKKE Kongen, men REGJERINGEN.

Derav har den samlede Dommerstanden som er satt til å vokte Regjeringen og Stortinget, SVERGET SEG TIL INHABILITET, FØR DE STARTET. SAMTLIGE DOMMER AVSAGT, DER STATEN HAR INTERESSER PÅ DEN ENE SIDEN ER ALLE SOM EN UGYLDIGE, DA INGEN NORSK DOMMER ER HABIL I SAKER SOM VEDRØRER DET OFFENTLIGE NORGE.

Denne skandalen er større enn jeg tør tenke på, og det avsetter hele systemet, da det Demokratiske maktfordelingsprinsipp har vært en illusjon siden 1884, med det til følge at Norske domstoler IKKE er frie og uavhengige som de skal være.

Jeg og min familie er påført tap i “mange” millioners-klassen av KORRUPTE DOMMERE, så her står vi ovenfor den mest velorganiserte form for kriminalitet som tenkes kan. Jeg og min familie har kun tapt penger, hva med de som mistet barna sine til Barnevernet i en Norsk Domstol, ja ofte lenge før, og via Fylkesnemnden som ikke engang er en domstol?.

Stortinget omtaler MAKTFORDELINGS PRINSIPPET her i dette link
Maktfordeling mellom Stortinget, regjeringen og domstolene er et sentralt prinsipp i Grunnloven fra 1814. En viktig problemstilling for tenkerne på 1700-tallet var hvordan borgerne kunne beskyttes mot maktmisbruk. “

Parlamentarismens gjennombrudd kan betraktes som en utvidelse av demokratiet og et viktig skritt på veien mot et moderne folkestyre. Selv om parlamentarismen svekket maktfordelingsprinsippet, gjelder tredelingen også i dag .”(her ligger der en erkjennelse, som slettes IKKE forteller “hele historien”.)

Men det var altså i 1814 og 70 år etter 1884 opphører maktfordelingen, og nå i 2021 er det altså 137 år siden maktfordelingen opphørte, så påstanden til regjeringen i avsnitt 2 her er jo positivt feil, der er ingen 3 deling ettersom en “Troskaps og Lydighets ED” har bundet 2 av de sammen. Det har altså IKKE vært demokratisk maktfordeling i ca. 2/3 deler av Grunnlovens levetid kan vi konstatere, og derav heller ikke noe som kan hevdes å være ett demokrati, men en ren bananrepublikk, der man ikke engang har bananer.

BILDER fra “bruksanvisningen til Grunnlovens 200 års jubileum”

KILDEN, som nå er en “branntomt” etter “digital bokbrann. (link til sikkerhetskopi i bunnen her)
https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/Debatt/Unge-politiske-stemmer-om-Grunnloven/Om-a-lese-Grunnloven/


Juristen Herman Berge har omtalt maktfordelingsprinsippet i denne artikkelen.

For å si det enkelt: Etterlevelse av maktfordelingsprinsippet hindrer ikke i seg selv korrupsjon. Prinsippet sørger i beste fall bare for at de tre maktorganer forblir like korrupte.

http://www.rettsnorge.com/artikler/2014/Juni/050614_Politi_og_dommer.htm

En annen blogger har også fått se og oppleve retts-satan Norge i all sin vederstyggelighet, og vi er bare noen få av ufattelig mange som har opplevd denne korrupsjon på kroppen, men de fleste har ikke det som skal til for å skrive om saken sin, de lider i stillhet.

https://www.villmarken.no/rettsvesen/?page_id=1681

Norge har altså IKKE EN eneste Domstol som er fri og uavhengig av Staten / Regjeringen, noe som som forklarer både det pent sagt tvilsomme krigsoppgjøret, sensuren av Oliver Langelands bøker, EØS avtalen, og alle senere EU direktiver, nå sist Høyesteretts betenkning om Jernbanedirektivet, der Norge i strid med Grunnlovens §1, stykkes opp i kakestykker og overlates EU, FN, eller en hvilken som helst NGO som WHO, WEF med flere. i dag styres Norge fra utsiden av udemokratiske krefter, “beskyttet” av en gjennomkorrupt dommerstand som i betenkningen til Jernbanedirektivet, henviser til at Grunnloven er brutt konstant og i ett omfang som gjør at den i realiteten er opphørt, og at det er “sedvaneretten” (les vårt korrupte stortings brudd på grunnloven), som gjelder, IKKE selve Grunnloven.

Ettersom Regjeringen har slettet den nettsiden denne dokumentasjon for Dommernes utroskap mot Folket fremkom, og det ble forutsett, har jeg sikret en kopi i det digitale nettarkivet på denne web adressen.

https://web.archive.org/web/20191126143345/https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/Debatt/Unge-politiske-stemmer-om-Grunnloven/Om-a-lese-Grunnloven/